Garážová vrata TOORS jsou odolná a bezpečnápanel

Garážová vrata TOORS jsou vyrobena, aby vydržela velmi dlouhou dobu. Panely jsou pozinkované a mezi dvěma vrstvami plechu je vždy polyuretanová pěna, která dodává vratům na pevnosti a stabilnosti. Nos panelu díky speciální technologii chrání prsty před skřípnutím.

Panely TOORS – bezpečné a chránící

Panely TOORS zaručují ochranu před zraněním. Ochrana proti sevření prstů zamezuje možnosti uvíznutí a pohmoždění prstů mezi sekcemi. Pojistka při prasknutí pružiny znemožní pád vratového křídla při eventuálním prasknutí pružiny. Po prsty1stranách uzavřené vedení znemožňuje vsunutí ruky a jakýchkoli předmětů mezi vodicí profily a vratové křídlo. Lanka uvnitř vertikálního vedení znemožňují zachycení v blízkosti se pohybujících osob. V případě ovládání pohonem je zajištěno omezení maximálních zavíracích sil tak, aby v případě jakékoliv překážky v otvoru došlo
k přerušení zavírání a okamžitému zpětnému chodu vratového křídla.