Co dělat při zamrznutí venkovních rolet?

Venkovní rolety při námraze

Nedílnou součástí kouzla zimy jsou sněhové srážky či dokonce mrznoucí déšť. Vrstva ledu může znemožnit používání venkovních rolet. Můžete vrstva ledu poškodit rolety? Co dělat v případě, že Vám zamrznou rolety? Níže najdete informace o ochraně a údržbě rolet v zimním období.

Zamrzlé rolety

Vrstva ledu na roletách stěžuje a dokonce znemožňuje jejich používání. V zimě se na plášti rolet může vytvořit námraza nejen po sněhových srážkách nebo po dešti. Pokud při nízkých teplotách otevřeme okno (nebo pokud je okno vybaveno ventilačním otvorem), teplý vzduch uvnitř domácnosti se sráží s vnějším, velmi studeným vzduchem. Následně dochází ke srážení vodní páry, která zamrzne na plášti rolety nebo na svinutém plášti rolety v horní kazetě.

Jak tedy můžeme účinně chránit venkovní rolety před působením nízkých teplot? Mnohé, současné typy rolet jsou zhotoveny tak, že nevyžadují další opatření z naší strany - ochrana rolet v zimním je zajištěna speciálním snímačem. Tento snímač mají pohony rolet, které jsou vybaveny systémem elektronického nastavení koncových poloh.

rolety namraza


Co byste měli udělat

Především nikdy nevypínejte aktivovaný snímač a nepokoušejte se rolety zvednout násilím, mohli byste roletu poškodit.

Pokud je to možné, z rolety pečlivě odstraňte sníh a led. Můžete si pomoci tak, že spodní lištu opatrně zvednete nad parapetní desku, do výšky přibližně 4 cm, a následně ji necháte volně padnout. Náraz po volném pádu často postačí k odstranění většiny sněhu a ledu z rolety.

Doporučujeme vám, abyste tuto činnost provedli zvenčí, ale pokud to není možné, například na vyšších patrech budovy, můžete tak učinit i zevnitř místnosti.

Po zbavení rolety vrstvy ledu se můžete pokusit uvést ji do chodu. V případě potřeby, činnost zopakujte ještě jednou. Speciální snímač umožní zvednout roletu pouze tehdy, pokud posoudí, že při jejím zvednutí nedojde k poškození pláště rolety nebo její pohonné jednotky.

Jakou činnost provádí speciální snímač?

Speciální snímač zablokuje pohonnou jednotku rolety okamžitě po zjištění vyššího fyzického odporu - jak při otevírání, tak při zavírání rolety.

K fyzickému odporu dochází nejen kvůli různým překážkám (jako je například květináč na parapetní desce), ale také při výskytu ledu, při zamrznutí pláště nebo vodící lišty rolety. V případě, že snímač zjistí nějakou překážku, zastaví motor, čímž chrání před poškozením nejen roletu ale i motor, který by se nadměrně přetížil.

Snímač se aktivuje i tehdy, pokud se roleta otevírá a zavírá bez větších problémů, ale její plášť je pokryt tenkou vrstvou ledu. V tomto případě dochází ke zvětšení tloušťky pláště rolety a tedy i ke zvětšení jeho průměru při navíjení. Při uzavírání rolety, pohonná jednotka provede méně otáček, než jak byla naprogramována. Snímač, v tomto případě, pohonnou jednotku zastaví hned, jak zjistí působení fyzického odporu zavřené rolety a nedovolí, aby pohonná jednotka dále pracovala. Tímto způsobem je chráněna nejen mechanická část pohonné jednotky, ale i plášť rolety, který by se jinak navinul do horní kazety spolu se spodní lištou.