Postup přípravy otvoru garáže před montáží vrat

Kromě výběru vhodných garážových vrat je třeba provést i některé další úkony. Bezchybný a bezproblémový provoz vrat ve velké míře závisí na kvalitě montáže.  V následujících řádcích Vám představíme několik kroků, které byste měli provést a zajistit tak správnou montáž!

1. Povrchová úprava stěn garáže

Garážová vrata by bylo ideální instalovat až po závěrečné povrchové úpravě stěn, zejména proto, že samotná instalace vrat patří mezi výjimečně "čisté" stavební práce. Ne vždy je to však možné, a proto chceme Vaši pozornost upřít především na ukončení těch částí garáže, které jsou opravdu klíčové pro montáž vrat a které jsme znázornili na následujícím obrázku.

nadpraží (D)- by mělo být především jednoduché a měly by být na něm ukončeny všechny stavební práce. Tímto způsobem připravíte všechny podmínky pro správnou montáž garážových vrat a zajistíte estetický vzhled stěny.

úroveň ostění (C1, C2) - je třeba, aby vnitřní strany ostění byly dokonale rovnoběžné, omítnuté a natřené ještě před samotnou montáží brány - vyhnete se tak zbytečným komplikacím, se kterými byste se setkali během konečné úpravy stěn v místě upevnění vodících lišt.

 05 4     poptavka

V případě, že se zbývající zdi garáže rozhodnete namalovat až po namontování garážových vrat, nezapomeňte na zajištění dostatečného a častého větrání prostor. Tímto způsobem se vyhnete hromadění nadměrné vlhkosti z čerstvě nanesené omítky nebo barvy. Zabráníte také tomu, aby se vlhkost shromažďovala na konstrukci vrat.

V průběhu stavebních prací, a zejména během malování stěn ve vnitřních prostorách garáže nebo při stavebních úpravách na vnější fasádě domu, zajistěte důkladnou ochranu garážových vrat proti nežádoucímu znečištění vrat prachem, omítkou, maltou nebo barvou. Garážová vrata důkladně zakryjte zakrývací fólií.

V případě, že nedopatřením došlo k znečištění povrchu garážových vrat barvou nebo omítkou, nedovolte, aby tento materiál zaschl! Nečistoty z povrchu garážových vrat co nejdříve a pečlivě odstraňte a následně povrch umyjte měkkou houbou navlhčenou do jemného mýdlového roztoku.

2. Dokončovací práce na stropě garáže

Před montáží brány nezapomeňte nanést na strop garáže vnitřní omítku, později, po instalaci vodících lišt, by nanášení omítky mohlo být nepřesné a nerovnoměrné.

3. Zateplení ostění

Při plánování zateplovacích prací na stěnách budovy, nezapomeňte na izolaci vnitřní strany ostění. Izolační vrstva, kterou umístíte v těchto prostorách stavby, zabraňuje vzniku tepelných mostů. V případě, že ostění zateplíme až po namontování garážových vrat, přičemž nezohledníte jednotlivé parametry a rozměry brány, můžete tak výrazně ovlivnit její celkový vzhled - např. může dojít k překrytí těsnění nebo skleněných výplní.

05 3

4. Příprava podlahy

Podlaha v garáži by měla být v první řadě vodorovná a měla by být kolmá ke stěnám - a tedy i  k nadpraží a ostění brány, na kterých budou namontovány vodicí prvky brány. Můžete se to jevit jako samozřejmost, ale z vlastních zkušeností víme, že v mnoha případech, na vstupu do garáže, nebyly zachovány správné poměry úhlopříček.

Pokud se tomuto nedostatku vyhnete, dosáhnete tak:

- nejlepším podmínkám pro ničím nerušený provoz vrat - vyninkající kvalitu těsnění vrat - bez jakékoli mezery mezi podlahou a spodním panelem brány, čímž ochráníte vnitřní prostory garáže před vodou nebo prachem z vnějšího prostředí

Nezapomeňte, že údaje o konečné výšce podlahy jsou potřebné pro správné nastavení vrat a nastavení parametrů pohonné jednotky, která reguluje vzdálenost okraje vrat od podlahy, jinými slovy, máme na mysli polohu vrat při jejím úplném otevření nebo zavření. V opačném případě, pokud by podlaha ještě nebyla ukončena před instalací vrat, musíte počítat s dalším příchodem našich servisních pracovníků po vylití poslední vrstvy podlahy.

5. Příprava elektrických rozvodů pro pohonnou jednotku

Automatická vrata jsou již běžným standardem. Pro automatický pohon vrat se můžete rozhodnout samozřejmě i později, ale bylo by vhodné, abyste s tímto pohonem počítali již předem a připravili vše potřebné již předem. Před nanesením omítky na vnitřní stěny garáže nezapomeňte na instalaci elektrických rozvodů určených pro pohonnou jednotku, včetně elektrické zásuvky ve stropě garáže - vyhnete se tak pozdějším zásahem do omítky nebo stropu.

Druh elektrických rozvodů bude záviset od pohonné jednotky, pro kterou jste se rozhodli, stejně jako i od dalšího vybavení, jako jsou fotobuňky nebo tlačítkový spínač. Doporučujeme Vám informovat se o aktuální nabídce automatizovaným systémů přímo u specializovaného dodavatele, který Vám poradí, jaké řešení by bylo pro Vás nejvhodnější.